Koolitused päevahoidudele ja lapsehoidjatele

Päevahoid on enamasti esimene üksteisest eraldumise kogemus nii pisikesele ilmakodanikule kui ka lapsevanemale. Laps õpib suhtlema ja toimetama tema jaoks täiesti uues maailmas. Lapsevanemalt nõuab uus olukord nii usaldamist kui valmisolekut toetada oma pisikese maailmanaba kohanemist uue keskkonna ja inimestega.

Turvalisus ja usaldus on selles eluetapis mõlema jaoks kesksed märksõnad. Lapse kohanemine algab teda ümbritsevate täiskasvanute suhtumisest. Lapsevanema kohanemist uue olukorraga saavad oluliselt toetada tema lapsega päevahoius tegelevad inimesed. Esimestest kohtumisest sõltub olulisel määral see, milliseks kujuneb edasine suhe nii lapse kui lapsevanematega.

Päevahoiu õpetaja/kasvataja teadlik tegutsemine loob soodsa kasvupinnase usaldussuhte ja turvatunde tekkimiseks. Laps tunneb ennast hästi ja turvaliselt keskkonnas, kus ta kogeb teda ümbritsevate täiskasvanute vahel sõbralikke ja usaldavaid suhteid. Kui laps on rahul ja õnnelik, on lapsevanem rahul ja õnnelik! Õnneliku ja rahololu loova maailma loomine on lapsega töötava täiskasvanu kätes, mida ta loob oma professionaalse teadliku tegevusega.

Teemad:
•    1,5-3-aastase lapse areng ja käitumise eripära
•    Suhtlemine ja koostöö lapse vanematega
•    Lapsevanema ja lapse kohanemise toetamine
•    Turvalise ja lapse arengut toetava kasvukeskkonna loomine hoius
•    Meeskonnatöö, rollid ja vastutus
•    Professionaalsus ja eetika töös laste ja lapsevanematega