Majandusjuhi roll tugipersonali toetajana muutuval haridusmaastikul

Hariduses toimuvad muutused toovad kaasa muutused ka õpetaja abi töös. Õpetaja abi roll on rühmas oluliselt muutunud – ta on õpetaja parem käsi, oluline rühmameeskonnaliige ja oluline lapse õpi- ja kasvuruumi mõjutaja lasteaias, kes peab oma igapäevases töös lähtuma kaasaegsetest kasvatuspõhimõtetest. Õpetaja abi toetajaks oma töö korraldamisel on majandusjuht. Õpetaja abide parimaks toetamiseks vajab arusaamist haridusmuutustest ja arengusuundadest hariduses ka majandusjuht.

Teemad:

Hind ja korraldus

Registreerun

Õppekava