Lagle Reinup

Psühholoog

Teenused, mida pakun: Põhilised koolitusteemad on seotud haridus- ja arengupsühholoogiaga (sotsiaal- emotsionaalsete oskuste õpetamine, traumateadlikus, kiindumussuhe, meeleoluhäired, neurovariatiivsus, tunnetusprotsesside arendamine ning lapse ajukeskne kasvatus). Keskendun koolitustel eelkõige praktilistele näidetele ja strateegiatele ning pakun välja ideid, mis aitavad paremini  mõista ja  toetada erinevas vanuses lapsi. 

Minust endast

Olen omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi psühholoogias, lisaks olen lõpetanud mänguteraapia 345 tunnise väljaõppe. Samuti olen täiendanud teadmisi kognitiiv – käitumisliku teraapia sissejuhataval kursusel ning läbinud lahenduskeskse lühiintervjuu koolituse.

Pean elukestvat õppimist ja enesetäiendamist väga oluliseks, olles täiendanud ennast paljudel lühematel koolitusetel nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel õpin pereteraapiat ning osalen erinevatel rahvusvahelistel koolitustel, mis keskenduvad kiindumussuhtele, traumateadlikusele ning trauma läbinud laste ja perede toetamisele.

Töökogemus

Lastega olen töötanud peaaegu 10 aastat: alguses lasteaiaõpetajana ja laagrikasvatajana ning hiljem koolis tugiisikuna. Seejärel töötasin viis aastat lasteaias tugimeeskonna juhi ning psühholoogina. Hetkel töötan perekeskuses psühholoogina nii laste, kui ka noorukitega, kaasates teraapiasse enamasti tervet perekonda. Samuti viin läbi teraapiagruppe noorukitele ja täiskasvanutele. 

Olen ka Igale Lapsele Pere Kompetentsikeskus psühholoog, kus töötan peredega, kasutades kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, aidates mõista trauma mõju lapse ajule ning toetades vanemaid lapse sisemise maailma negatiivsete mustrite ümber kujundamisel.  Lisaks olen Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor ning viin regulaarselt läbi koolitusi ka lastevanematele, noorukitel ja haridustöötajatele. 
 

Miks teen koostööd Hoolinguga/mis seob Hoolinguga: Esimene kokkupuude oli Hoolinguga aastaid tagasi läbi lastejooga tunni, mis oli mõeldud täiskasvanutele. Sealne soe, toetav ning samas professionaalne õhkkond jättis kustumatu mulje. Hoolingu perega liitumine pakub suurepärast võimalust keskenduda jätkusuutlikule arengule nii indiviidi kui ka meeskonnana ning pakkuda teadliku ja kvaliteetset teenust enda klientidele ja koostööpartneritele.