Hoolimine igas teos

Liina Selgis

Amet: Eripedagoog-nõustaja

Teenused, mida pakun:

  • Lapse arengu eripedagoogiline hindamine (uurin lapse arengu eakohasust, koolilapse puhul õpioskuseid ja ainealaseid teadmisi. Lisaks hindan sotsiaal-emotsionaalseid oskused ja kommunikatsiooni)
  • Individuaaltöö lapsega
  • Perekonna nõustamine ja toetamine erivajadusega lapse kasvatamisel
  • Koolitused nii koolidele kui lasteaedadele erivajadustega laste õppe- ja kasvatustegevuse teemadel
  • Juhtumipõhine töö koolis-lasteaias (olukorra kaardistamine, vaatlus, nõustamine)
  • Vajadusel omapoolse hinnangu väljastamine edasiste uuringute ja koolivälise nõustamismeeskonna jaoks

Minu töökogemused:

Olen omandanud 2018.a magistrikraadi Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja erialal. Selles valdkonnas töötanud aga pikalt. Oma esmakordsed kogemused sain töötades erivajadustega noortega Tartu Maarja Tugikeskuses 2010.a. Olen olnud lasteaias nii eripedagoog kui ka seisnud väikeklassi ees, olles õpetajaks erivajadustega õpilastele. Muuhulgas olen elanud Taanis, kus töötasin erivajadustega noorte koolis vabatahtlikuna.

Praeguseks on elu viinud mind Käo Põhikooli, kus olen õpetajaks raske ja sügava puudega õpilastele ning nõustan peresid Confido Meditsiinikeskuses.

Minust endast:

Minu suureks kireks on mindfulness ehk teadvelolek. Olen läbinud mitmeid kursuseid ja olen õppinud ka juhendajaks. Kasutan meelsasti neid tehnikaid oma töös laste, noorte ja täiskasvanutega. Usun ja tean, et rahulik meel ning oskus keskenduda loovad head tingimused õppimiseks ja eluraskustega toimetulekuks.

Ise läbin õppetükke värske lapsevanemana ja harjutan kohaloleku kunsti igapäevaste muutuste virr-varris.
 

Miks teen koostööd Hoolinguga/mis seob Hoolinguga?

Hoolingus peegelduvad mitmed minu väärtused, mida oma töös tähtsaks pean-südamega kohalolu, mõistmine ja enese eest hoolitsemine. Oma tass tuleb hoida täis-siis oleme paremad inimesed ning jaksame hoolitseda ka teiste eest! Ning muidugi soovin jagada oma teadmisi ja praktilisi tööriistu eriliste laste toetamisel.