Maret Melts

Olen olnud Võru lasteaed Okasroosike õukonna liige juba 30 aastat. Selle aja jooksul olen läbi käinud pika pedagoogilise rännaku lapsest lähtuva õpikäsitluse poole ja olen ikka veel teel.

Senine koolitajakogemus

Olen koolitajana tegutsenud 20 aastat ja minu peamisteks koolitusteemadeks on: projektõpe ja lapsest lähtuv õppekasvatusprotsess lasteaias, hommikuring, mäng ja õppimine, draamamäng lasteaias. Tuginen oma koolitustel peamiselt oma kogemustele praktikuna ja jagan oma positiivseid praktikaid. Oma koolitustel kaasan osalejaid aktiivselt kaasa mõtlema, tegutsema ja oma kogemusi jagama. Mõned mänguliste võtete ideed olen kokku kogunud raamatusse „Hommikud ringis“. Tegutsemine koolitajana on andnud mulle võimaluse teha vahekokkuvõtteid oma arengus ja tegevuses rühmaõpetajana  ning hoida iseennast heas toonuses.

Muud tegemised

„Püüan oma aega jagada nii, et seda jätkuks ka laulusõnade ja lavastuste stsenaariumite kirjutamiseks, segakooris laulmiseks ning täiskasvanute näiteringi juhendamiseks.

Lisaks kõigele sellele, õpin ma ka vanaemaks olemise saladusi.”

Tunnustused

„Mind on tunnustatud mitmete aukirjadega Haridus- ja teadusministeeriumi ja Võru

linnavalitsuse poolt ning omistatud Võru linna Aasta õpetaja ja Võru maakonna Aasta õpetaja

tiitlid.

Lasteaia tunnustussüsteemi alusel olen saanud kuninglikke tänukirju Kuningas Okas I

heakskinnitusel ning olen „Kuldse Roosi“ ja „Oskuste ordeni“ kavaler”.