Õppeaasta esimene lapsevanemate koosolek – lapse arengut toetava koostöö loomine lapsevanematega

Õppeaasta esimene lapsevanemate koosolek – lapse arengut toetava koostöö loomine lapsevanematega

Paljude õpetajate jaoks on suureks probleemiks lasteaias on keerulised suhted lapsevanematega. Õpetaja kohtab oma töös väga erineva maailmavaadetega, suhtlemisoskustega ja avatusega vanemaid. Kuigi enamuse peredega on õpetajatel hea koostöö, siis ikka kogevad õpetajad ka keerulisi suhteid või olukordi mõne vanemaga.

Hea koostöö aluseks on usalduslikud suhted, kus määravaks on just esimestel kohtumistel õpetaja teadlikkus suhete loomisel ja juhtimisel. Üheks võtmetegevuseks lapse arengut toetava koostöö loomiseks oma rühmas on iga õppeaasta alguses toimuv lapsevanemate koosolek.

Koolitusel keskendume sellele, kuidas koosoleku lühikest aega kasutada nii, et koosolek oleks usalduslikke suhteid loov, koostööd jõustav ja samas olulist infot andev. Jagame häid praktikaid ja konkreetseid näiteid, kuidas teadlikult suhteid juhtida ja luua lapsevanematest rühma toetav ja koostööd tegev grupp.

Ootame Sind praktilisele ja jõustavale koolitusele, kus on teemadeks:

Koolitajad: Maili Liinev ja Ilona Sillak

Hind ja korraldus

Registreerimine

Õppekava