Projektõpe lasteaias – nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus

Vaata ka E-õpperännak

Viimaste aastate olulised märksõnad haridusmaastikul on nüüdisaegne/muutunud/uuenev õpikäsitus (heal lapsel mitu nime), lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe. Projektõpe on õppimise viis, mis võimaldab rakendada lapsest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteid ja liikuda seeläbi järjest enam nüüdisaegse õpikäsituse suunas. On selge, et igasuguste uuenduste elluviimisel on õpetajal võtmeroll. Lapsest lähtuva kasvatusruumi loomine eeldab õpetajalt teadlikkust kaasaegsest arusaamast lapse arengust ja õppimisest, õpetaja muutunud rollist ja hariduse arengusuundadest ja eesmärkidest ka tulevikuvaates.  Projektõppe järk-järguline rakendamine loob suurepärased võimalused kasvatuskultuuri arendamiseks lasteaias, koostöiseks õppimisesks, edulugudeks ja toetab seeläbi õpetajate professionaalset arengut. Oluline on teadvustada, et juba esimestel sammudel projektõppe suunas on oluline mõju laste individuaalsust ja arengut järjest enam arvestavatavale õpi- ja kasvukeskkonna kujunemisele.

Projektõppes on väärtustatud eelkõige protsess ja laps selles aktiivse õppijana. Õpetaja ülesandeks on kaasates rühmameeskonda, luua selleks igakülgse võimalused. Projektõpe võimaldab luua arengukeskkonna, kus iga lapse arengupotentsiaal saab maksimaalselt kasutatud.
 

Teemad:

Koolitus on ehitatud moodulõppele, et iga lasteaed saaks luua endale tema vajadustele ja võimalustele vastava koolitussarja. Koolitusprotsessis loome võimalused koostöiseks õppimiseks ja kogemusõppeks. Hoolingu kogemus näitab, et selline korraldus on üks toimivamaid süsteeme, mis on kogu organisatsiooni kaasav ja jõustav.
 

Näide koolitusprotsessist:

I moodul: Nüüdisaegne õpikäsitus ja lapsest lähtuv kasvatus lasteaias (pedagoogiline personal, 4-6 ak tundi)

II moodul: Õpetaja kui juht oma „osakonnas” (pedagoogiline 4-6 ak tundi)

III moodul: Muutunud haridusmaastik ja väljakutsed õpetaja abi/assistendi töös (õpetaja abid/assistendid, 4-6 ak tundi)

IV moodul: Projektõpe praktikas (juhid, õpetajad, õpetaja abid, assistendid jm meeskond, 4-6 ak tundi)

Hoolingu koostööpartnerid on Maret Melts (Võru Lasteaed Okasroosike), Merilin Karelin (Eralasteaed Naba)

Õppekava