Projektõppe kogemuspäev

“Lapsest lähtuv kasvatus läbi projektõppe kogemuse”

Järelvaadatav veebis 1.09.-5.10.23

Hind: 40€/inimene, meeskondadele teeme personaalse sooduspakkumise

Väljastame osalejatele tõendi koolitusel osalemise eest 8 ak tunni ulatuses.

Kellele: lasteaedade juhid, õpetajad, abid ja assistendid 

Projektõppe kogemuspäeval soovime anda hea starteri uueks õppeaastaks – inspireerida ja innustada, pakkuda nii äratundmist kui ka julgustada uuel õppeaastal võtma vastu väljakutseid lapsest lähtuvate õpiviiside rakendamisel. Kõik esinejad esitlevad praktilisi näiteid enda isiklikust kogemusest projektõppe rakendamisel nii õpetajana rühma tasandil kui ka lasteaia juhina lasteaias tervikuna.

Märksõnad:

 • Lapsest lähtuv projektõpe
 • Õpetajalt õpetajale ja juhilt juhile
 • Praktilised näited elust enesest
 • Arengulood ja väljakutsed
 • Vestlusringid ja kogemuste vahetamine
 • Hea emotsioon koosolemisest

Kogemusi jagavad Hoolingu head koostööpartnerid:

 • Eralastead Naba
 • Tartu Eralasteaed Terake
 • Tabasalu Teelahkme Lasteaed
 • Tallinna Lasteaed Sipsik
 • Kohila lasteaed Sisik
 • Võru Lasteaed Okasroosike
Videopresentatsioonid
Tervitus
Ilona Sillak (Hooling)
Õpetaja professionaalne kasvamine projektõppe rakendamisel. Meeskondlik õppimine läbi projektide kokkuvõtete.
Merilin Karelin (Eralasteaed Naba õpetaja)
Lasteaed Terakese kogemus Reggio Emilia pedagoogilise lähenemise rakendamisel.
Kadri Karlis (Tartu Eralasteaia Terake õppejuht),
Margit Langi (Tartu Eralasteaia Terake õpetaja)
Osaluspedagoogika – laste kaasamine õpiprotsessi kavandamisse, õpiseina loomine.
Anneli Laamann (Tabasalu Teelahkme Lasteaia direktor)
Projektõpe – kuidas alustada, kust alustada?!
Maria Veike
Eige Luik (Tallinna Lasteaia Sipsik õpetajad)
Jagatud õpiruum – lapsevanemate kaasamine Tallinna Lasteaias Sipsik.
Ene Hein (Tallinna Lasteaia Sipsik, õppealajuhataja)
Projektõppe rakendamist toetav õpiruum ja dokumentatsioon. Kaia Rungi (Kohila lasteaia Sipsik õppealajuhata)
Lapsest lähtuv õpiviis – tulevikuoskuste kujunemise kütus.
Maret Melts (Võru Lasteaia Okasroosike õpetaja)
Lapsesõbraliku mõtlemise klubi – kooskasvamise tugi.
Tiia Must (Võru Lasteaia Okasroosike direktor)
Hoolingu e-õpperännaku “Teekond lapsest lähtuva mõtteviisi poole läbi projektõppe kogemuse” tutvustus.
Ilona Sillak (Hooling)
Vestlusring, päeva lõpetamine

Registreerumine