Järelvaadatavad veebikoolitused

Hea kooltuse tellija! Meil on hea meel jagada Sinuga koolituse järelvaatamise linki. Koolitus on järelvaadatav kolm päeva alates e-maili kättesaamisest. Koolituse link on saadetud vaid ainuisikuliselt Sulle vaatamiseks ja seda ei tohi edasi jagada ilma Hoolinguga kooskõlastamata! Tõendi edastame juuni lõpuks, kui tõendiga on väga kiire, siis palun anna teada. Heade soovidega Hoolingu meeskond.

Koolivalmiduse ja kooliküpsuse toetamine:kas laps on kooliks valmis ja kas kool on lapseks valmis?!

ID: 2023-001

Tere, armas Hoolingu sõber!

Suur rõõm, et oled jõudnud meie lehele ning tunned huvi inspireerivate koolituste vastu.

Sellel koolitusel saab konkreetse ülevaate, kuidas toetada last, kellel on ees koolitee ja miks on sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused nii olulised.

Lisaks lasteaiaõpetajatele sobib koolitus ka esimese klassi õpetajatele, sest annab ülevaate, kuidas lasteaed last tulevikuoskuste kujunemisel toetab ja mida saab esimese klassi õpetaja teha, et kooliminek oleks võimalikult sujuv ja lapsest lähtuv.

Käsitletud teemad:

 • Koolivalmidus ja kooliküpsus
 • Lapse oskused ja valmisolek enne kooli
 • Tulevikuoskused enne kooli
 • Kooli valmisolek võtta vastu kogu pere

Koolitaja: Maili Liinev

Keerulised vestlused ja tagasiside andmine lasteaias lastele ja peredele

ID: 2023-002

Tere, armas Hoolingu sõber!

Oleme rõõmsad, et oled otsustanud koolitusel osaleda!

Praktiline koolitus annab ülevaate, mis on tagasiside ja kuidas seda igapäevaselt kasutada. Miks on hinnanguvaba kirjeldus mõnikord keeruline ja miks on professionaalselt antud tagasiside nii oluline lapse arengu seisukohalt. Kuidas jääda keerulistes vestlustes rahulikuks ja hoida fookust.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • vestluse etapid ja juhtimine
 • keeruliste suhtlemissituatsioonidega toimetulek ja enesehoid
 • tagasiside eesmärk ja etapid
 • hinnanguvaba kirjeldus
 • igapäevane tagasiside lapsele ja perele

Rõõmsa taaskohtumiseni!

Kuidas kirjutada õpetaja eneseanalüüsi ja õppeaasta kokkuvõtet

Õpetaja eneseanalüüs on oluline osa õpetaja tööst ent tihti tundub õpetajatele just eneseanalüüsi kirjapanek keeruline ja aeganõudev tegevus. Samuti tekib õppeaasta kokkuvõtva analüüsi kohta igasuguseid küsimusi: miks küsitakse ikka üht ja sama, kellele seda vaja on, mis nende andmetega tehakse, kui aus ma võin olla, miks juht ütleb, et siin pole piisavalt analüüsi, on vaid kirjeldus jne. 

Koolitusel käsitleme teemasid, mis muudavad eneseanalüüsi ja kokkuvõtete kirjutamise arusaadavamaks, lihtsamaks ja vähem aeganõudvamaks tegevuseks.

Teemad:

 • professionaalse eneseanalüüs seos haridusasutuse arengu eesmärkidega
 • eneseanalüüsi etapid ja küsimused
 • õpetaja kutsestandardil tuginev õpetaja eneseanalüüs
 • enda eripära ja tugevuste kasutamine eneseanalüüsi kirjutamisel

Rõõmsa taaskohtumiseni!

Loovad liikumisega lugemismängud õues

ID: 2023-003

Tere, armas Hoolingu külaline!

Oled jõudnud “Loovad liikumisega lugemismängud õues (järelvaatamine)” lehele.

Sul on võimalus järele vaadata huvitavat ja inspireerivat koolitust. Osaledes praktilisel veebikoolitusel, saad palju konkreetseid õuemänge, mis on loovad ja lapse jaoks huvi ja rõõmu tekitavad. Samas õpetavad kõik need mängud lastele tähti, häälikuid, lugemist ja kasvab lugemishuvi.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • loovad liikumismängud õues
 • täheõpe aktivõppemeetodil
 • häälikud ja õuesõpe
 • lugemishuvi ja lugemisrõõmu loomine ja hoidmine

Koolitaja: Maili Liinev

Märkamisest toetuseni: erivajadusega lapse ja tema pere toetusest lasteaias läbi eripedagoogi lugude

ID: 2023-004

Tere, armas Hoolingu sõber!

Oled oodatud kuulama reaalsetel lugudel põhinevat loengut, kus eripedagoog analüüsib nelja erinevat juhtumit, mis on lasteaedades nö tüüpilised, millele rühmaõpetajad ja juhid lahendusi peavad leidma paljudes lasteaedades iga päev. Kahekümne aastase kogemusega eripedagoog Maili Liinev jagab oma lugusid ema, eripedagoogi, superviisori, lasteiaõpetaja ja kooliõpetajana.

Lood on kogutud kokku erinevatest ajajärkudest ja konfidentsiaalsuse mõttes on lood muudetud selliselt, et andmed on kaitsud, aga analüüsi saab teha.

Juhtumid, millest tuleb juttu:

 • Laps, kes on tulnud lasteaeda ja selgub, et tema käitumises ja kogu arengus on tugevad eripärad. Kuidas ja kes peaks märkama, sekkuma, kuidas minna edasi?
 • Laps, kes vajab oma arengus abi ja tuge, aga lapsevanemad ei tunnista, on vältivad või koguni ründavad. Mida teha, kuidas peret toetad viisil, et koostöö oleks võimalik ja laps saaks toetuse?
 • Laps, kelle käitumine on ootamatult muutunud, mida panna tähele ja kuidas rühmameeskonnas toimetada, kui laps vajab abi.
 • Laps, kelle kodune keel ja lasteaia õppekeel on erinevad, kuidas totada sellist last ja peret, kas lapsed tohivad omavahel oma emakeeles rääkida ja kas õpetaja võiks kasutada lapse emakeelt tema toetamiseks?

Koolitaja: Maili Liinev

Piirid ja kokkulepped: oluline osa lapse elus

ID: 2023-005

Tere, armas Hoolingu sõber!

Elurõõmsal ja praktilisel koolitusel saab ülevaate, kuidas toetada oma last, olla tema jaoks alati tähelepanuga olemas ja samas hoida ka ennast ning säilitada enda autonoomsus. Kuidas toetada lapse tugevaid tundeid ja jääda seejuures ise rahulikuks?

Koolitus on Hoolingu menuk, mida on tellitud paljudesse lasteaedadesse ja lapsevanemate tagasiside on olnud alati väga positiivne.

“Sain väga palju praktilisi nõuandeid, mida lapse toetamiseks teha ja meeldetuletust, et eelkõige peab ikka hoolitsema enda eest ja mitte ise jonnima koos lapsega. Kõige rohkem meeldis koolitaja siirus, positiivsus ja näited elust! Soovitan seda koolitust teistele ka!”
Kerli, kahe lapse ema.

· Miks on nutt ja jonn normaalsed?

· Mida teha jonniva lapsega?

· Kuidas toetada lapse emotsioone?

· Kuidas seada piire ja teha kokkuleppeid?

· Kuidas end lapsevanemana hoida ja jõustada?

Koolitaja Maili Liinev on eripedagoog-lugemisnõustaja, superviisor ja koolitaja ning tal on endal kaks last.

Telli juurde soodushinnaga videokoolitus “Muukeelse lapse koolivalmidus”

Koolitus õpetaja abidele ja assistentidele „Õpetaja abi ja assistendi roll erilise lapse toetajana”

ID: 2023-006

Oled oodatud praktilisele ja elurõõmsale koolitusele, kus räägime lastest, kes vajavad lisatuge ja tähelepanu. Kuidas neid lapsi märgata, mida saab õpetaja abi ja assistent teha selle lapse toetamiseks? Nendele küsimustele saad vastused sellest koolitusest.

Teemad:

 • Iga lapse märkamine ja tähelepanu jagamine
 • Lapse emotisoonide toetamine
 • Lapsele toetava tagasiside andmine

Kuidas kirjutada õpetaja eneseanalüüsi ja õppeaasta kokkuvõtet

ID: 2023-007

Õpetaja eneseanalüüs on oluline osa õpetaja tööst ent tihti tundub õpetajatele just eneseanalüüsi kirjapanek keeruline ja aeganõudev tegevus. Samuti tekib õppeaasta kokkuvõtva analüüsi kohta igasuguseid küsimusi: miks küsitakse ikka üht ja sama, kellele seda vaja on, mis nende andmetega tehakse, kui aus ma võin olla, miks juht ütleb, et siin pole piisavalt analüüsi, on vaid kirjeldus jne. 

Koolitusel käsitleme teemasid, mis muudavad eneseanalüüsi ja kokkuvõtete kirjutamise arusaadavamaks, lihtsamaks ja vähem aeganõudvamaks tegevuseks.

Teemad:

 • professionaalse eneseanalüüs seos haridusasutuse arengu eesmärkidega
 • eneseanalüüsi etapid ja küsimused
 • õpetaja kutsestandardil tuginev õpetaja eneseanalüüs
 • enda eripära ja tugevuste kasutamine eneseanalüüsi kirjutamisel

All posts in this series are now available.