Supervisoonid

Supervisioon (individuaalne, grupile, meeskonnale) on tööalane nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese professionaalne identiteet ja areng, töörollide ja ülesannete selgus, suhted ja koostöö meeskonnas, uute lahenduste leidmine ja eesmärkide saavutamine nii töötaja kui organisatsiooni tasandil ning läbipõlemise vältimine, professionaalne jõustamine ja töörahulolu saavutamine.
Individuaalne supervisioon keskendub konkreetse inimese professionaalse arengu toetamisele ja jõustamisele.
Grupisupervisiooni (sh meeskonnasupervisioon) keskmes on konkreetsele grupile või meeskonnale olulised teemad ja tööalased juhtumid ning tööalaste probleemide lahendamine. Grupisupervisioon võimaldab arendada organisatsioonikultuuri, jagada kogemusi ning meeskondlikult õppida, töötada välja uusi lahendusi, luua visioone ja arengukavasid ning arendada organisatsioonis usaldust, ühtseid hoiakuid ja väärtusi.

 

 

Hoolingu superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak on läbinud suprvisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

Võta meiega ühendust info@hooling.ee
 

teine pilt.jpg