Toomas Trapido

Mida pakun

Pakun hiieretki lasteaia- ja kooliõpetajatele, osalevate grupiprotsesside (nt ringide) läbiviimist ja meetodite õpetamist, Maa evolutsiooni kehaliselt selgitavat tunniajast jalutuskäiku läbi miljardite aastate ja muudki.

Minust endast

Olen teadlikult püüdnud aru saada loodusest, inimesest ja evolutsioonist. Sellel teekonnal olen õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, arendanud Eestimaa Looduse Fondi, vaimustunud Elisabet Sahtourise suurepärasest evolutsiooniloost ehk raamatust “Maailmatants”, mille koos kaaslastega ka eesti keelde tõlkisin ja sel teemal hulga loenguid pidanud. Olen üks ökokogukondade liikumise ja Gaia haridusprogrammi Eestisse toojatest ja siin juurutajatest. Olen õppinud ja läbi viinud palju grupiprotsesse, eelkõige avatud ruumi meetodil, aga lähtudes ka põlisrahvaste tavadest ja viimase aja loovjuhtimise meetoditest. Mind on väga köitnud Eesti pärimuslik mõtte- ja elulaad, sh looduslikud pühapaigad ja nendega seotud tavad.

2022. aastal andsin välja paljuski ülaltoodud teemasid käsitleva raamatu „Lood, mis loovad”.

Õpetan noori Gaia Koolis ja Tallinna Vabas Waldorfkoolis ning täiskasvanuid Gaia Akadeemias ja kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppekavas Tartu Ülikoolis.

Miks teen koostööd Hoolinguga/mis seob Hoolinguga

Maili on pakkunud Gaia Kooli õpetajatele ja juhtkonnale supervisiooni ning läbi eriilmeliste sisukate sessioonide Kadrioru pargis, koolis ja Vanalinnas arenes ka koostöö Hoolinguga. Usun, et mul on Hoolinguga sarnane väärtusruum ja oleme küllaltki ühel lainel. Maili on kutsunud mind mitmel korral Siniallika pärimusretki läbi viima ja usun, et ees ootab veel põnevaid ühiselt loodud sündmusi!