Sügisene lastevanemate koosolek: lapse arengut toetava koostöö loomine lapsevanematega

Kuupäev

14.09.22

Toimumiskoht

Zoom keskkonnas

hind

25 €

Kell 13.00-14.30

Õpetaja kohtab oma töös väga erineva maailmavaadetega, suhtlemisoskustega ja avatusega vanemaid. Kuigi enamuse peredega on õpetajatel hea koostöö, siis ikka kogevad õpetajad ka keerulisi suhteid või väljakutsuvaid olukordi mõne vanemaga. See on hea koht professionaalseks kasvuks ja enesearenguks.

Hea koostöö aluseks on usalduslikud suhted, kus määravaks on just esimestel kohtumistel õpetaja teadlikkus suhete loomisel ja juhtimisel. Üheks võtmetegevuseks lapse arengut toetava koostöö loomiseks oma rühmas on iga õppeaasta alguses toimuv lapsevanemate koosolek.

Koolitusel keskendume sellele, kuidas koosoleku lühikest aega kasutada nii, et koosolek oleks usalduslikke suhteid loov, koostööd jõustav ja samas olulist infot andev. Jagame häid praktikaid ja konkreetseid näiteid, kuidas teadlikult suhteid juhtida ja luua lapsevanematest rühma toetav ja koostööd tegev grupp.

Ootame Sind praktilisele ja jõustavale koolitusele, kus on teemadeks:

· Õpetaja roll lastevanemate grupi juhina

· Esimese koosoleku korraldus, eesmärk ja ülesehitus

· Usaldussuhte loomine lapsevanemaga lastevanemate koosolekul (õpetaja-lapsevanem, lapsevanem-lapsevanem, rühmameeskond-lapsevanemad)

· Erilise vajadusega lapsevanema märkamine ja temaga suhtlemine

Koolitaja: Ilona Sillak

“Olen lapsevanematega koostöö juhtimist kogenud nii õpetajana, juhina, superviisorina kui ka lapsevanemana. Kõik need rollid on võimaldanud mul vaadata ja kogeda lapsevanematega koostöö valdkonda laiemalt ning jagan koolitusel enda praktilist kogemust ja nippe, kuidas luua koostöiseid suhteid lapsevanematega. Olen kirjutanud ka magistritöö lapse arengut toetava lapsevanematega koostöö teemal”