Koolitused lasteaiaõpetajatele

Igapäevaselt lastega töötavatele inimestele suunatud koolituste peamisteks eesmärkideks on toetada professionaalset arengut, teadlikkust enese isiksuslikest eripäradest ning  tööalastest oskustest ja vajadustest.

Projektõpe lasteaias

Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega 

Vaata tasuta minikoolitust Erivajadusega lapse toetamine.

Vaata tasuta minikoolitust Projektõpe lasteaias

UUS!

“Lapsest lähtuvad hommikuringi tegevused 1-3 aastatele lastele: mäng, muusika ja liikumine.” 

Koolitusel saab osaleja ülevaate hommikuringi olulisusest lapse päevas. Miks iga päeva peab algama hommikuringiga, mida see lapse jaoks tähendab, kuidas planeerida ja milliseid tegevusi teha hommikuringis. Koolitusel saab osaleda kolmes erinevad töötoas, kus saab osaleda ise hommikuringis; töötubades on fookused muusikategevustel, liikumistegevustel ja mängul. 

Koolitusteemad, mida Hooling pakub:


•    Suhted ja suhtlemine laste, lapsevanemate ja kolleegidega
•    Kirjalik suhtlemisoskus
•    Õpetaja – eestvedaja ja juht töös laste ja lapsevanematega
•    Õpetaja kui koostöö looja rühmameeskonnas
•    Õpetaja professionaalne eneseanalüüs
•    Loovus, spontaansus ja eneseusaldus õpetaja igapäevases töös
•    Aja juhtimine ja tasakaal õpetaja töös
•    Õpetaja enesehoid
•    “Esimene kohtumine” – lapse ja lapsevanema kohanemise toetamine, usaldussuhete ja grupitunde kujundamine
•    Koosolekute ja kohtumiste läbiviimine
•    Lapse arengu jälgimine ja arenguvestluste läbiviimine
•    Tagasiside andmine lapsele, lapsevanemale ja kolleegile
•    Erivajadusega lapse ja tema pere toetamine
•    Keeruliste olukordade lahendamine
•    Juhtumipõhine lähenemine töös erivajadusega lapsega
•    Õhinapõhine õppe- ja kasvatusprotsess
•    Lapsest lähtuv õppe- ja kasvatusprotsess
•    Projektõpe
•    Väärtuskasvatus lasteaia igapäevategevuses
•    Õpetaja väljakutsed liitrühma töös
•    Inspireeriv planeerimine
•    Lugemishuvi toetamine ja lugemisoskuste kujundamine
•    Lastejooga ja lugemisjooga

Eesti keelsele õppele üleminekut toetavad koolitused, palun küsi täpsemalt info@hooling.ee

Küsi teema kohta, loome teie organisatsioonile sobiva koolituse!


Lähtuvalt teemast kaasame koolituste läbiviimisel oma ala väga häid ja tunnustatud praktikuid!


Koolitusi on võimalik tellida lõunaseks ajaks (alates 2 ak tundi) eraldiseisva teemakoolitusena või koolitussarjana!

Küsi lisaks info@hooling.ee