Koolitused

Hooling on loodud, et pakkuda tuge ja hoidmist neile, kes igapäevaselt suurte või väikeste inimestega tegelevad ning nende eest hoolitsevad! 
 

Pakume koolitusi, nõustamist ja meeskonnaüritusi arvestades just Teie asutuse soove, vajadusi ja eripära – võta meiega ühendust ja lepime täpselt kõiges kokku info@hooling.ee või telefonidel 5515593 ja 5265305!
Tuleme Teie asutusse kohale, väljasõidule või korraldame ise teile koolituskoha. Koolituse aja ja kestvuse saame omavahel kooskõlastada lähtuvalt teie võimalustest ja vajadustest!
HOOLINGU märksõnadeks koolitus- ja nõustamisprotsessis on loovus, rõõm, inspirastioon, sünergia ja professionaalne koos kasvamine.

Projektõpe lasteaias

Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega 

 

MEESKONDADELE

Hästi toimiv koostöö ja positiivne sotsiaalne keskkond on organisatsioonis peamised rahuloluallikad, mis võimaldavad inimesel tunda end töökohal õnnelikuna, kogeda inspiratsiooni ning soovi kuuluda ja panustada.

Loe lähemalt

 

HARIDUSASUTUSTE JUHTIDELE

Juht on eestvedaja, kes loob oma tegevuse ja isikliku eeskujuga organisatsiooni
kultuuri, ühtset nägemust lasteaia pedagoogilisest filosoofiast, identiteedist, arendussuundadest ja eesmärkidest. Juhi väärtustest, juhtimisstiilist ja suhete juhtimise oskustest sõltub paljuski, kui avatud on organisatsioon koostööle ja meeskonna kaasamisele juhtimisse ning eestvedamisse.

Loe lähemalt

 

ÕPETAJATELE, ÕPETAJA ABIDELE ja ASSISTENTIDELE

Igapäevaselt lastega töötavatele inimestele suunatud koolituste peamisteks eesmärkideks on toetada professionaalset arengut, teadlikkust enese isiksuslikest eripäradest ning  tööalastest oskustest ja vajadustest.

Loe lähemalt

 

LAPSEVANEMATELE

Lapsevanematele suunatud koolituste peamiseks eesmärgiks on pakkuda toetust lapse teadlikul kasvatamisel ja arendamisel.

Loe lähemalt

 

PÄEVAHOIDUDELE

Päevahoid on enamasti esimene üksteisest eraldumise kogemus nii pisikesele ilmakodanikule kui ka lapsevanemale. Laps õpib suhtlema ja toimetama tema jaoks täiesti uues maailmas. Lapsevanemalt nõuab uus olukord nii usaldamist kui valmisolekut toetada oma pisikese maailmanaba kohanemist uue keskkonna ja inimestega.

Loe lähemalt

 

KOOLIDELE

Loe lähemalt

 

LÜHIKOOLITUSED

Lühikoolitused on hea võimalus tööpäeva sees pakkuda oma majas koolitust teile sobival ajal ja mahus, hoides kokku ajaressurssi. Ühekordne lühikoolitus keskendub väga kindlale teemale ja küsimustele, mis teie jaoks antud teema raames olulised on.

Vaata pakutavaid lühikoolitusi

 

Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele.

  • Lastejooga ja lugemisjooga

  • Lugemisteemalised koolitused

  • Meeskonnatöö koolitused

  • Suhted ja suhtlemine kogukonnas, lapsevanemate ja kolleegidega

  • Supervisoonilaadne grupitöö kogemuste jagamiseks, kontaktide loomiseks ja jõustamiseks

SUPERVISOONID

Loe lähemalt

LUGEMISJOOGA

Loe lähemalt

Loome koostöös just sellise koolituse, mis vastab teie organisatsiooni ja inimeste vajadustele ja soovidele.

21273280_871438953009173_959463845385853